Lid worden

Lid worden van PJB?

Nieuwe leden zijn bij ons altijd van harte welkom. PJB kent spelende- en niet spelende leden.

Spelend lid
Muzikanten zijn van harte welkom om lid te worden en mee te komen spelen in het harmonieorkest, het opleidingsorkest of het jeugdorkest. Ook kunt u bij PJB muzieklessen volgen om zo het vereiste niveau te behalen. Als het gewenste instrument beschikbaar is geven wij ook muziekinstrumenten in bruikleen.

De contributie voor het lidmaatschap van het harmonieorkest PJB bedraagt € 20,= per maand voor personen >18 jaar en €12,= voor personen <18 jaar.

De contributie voor leden van het opleidingsorkest bedraagt €12,= per maand.

De contributie voor leden van het jeugdorkest bedraagt €7,50 per maand.

Leerlingen betalen het lesgeld dat zij met de zelfstandig werkende muziekdocent overeenkomen. Dit kan verschillen afhankelijk van de lesduur die de betreffende docent adviseert en het tarief van de docent.
Leerlingen die een instrument van de vereniging hebben en niet in een orkest spelen, betalen als contributie €4,= per maand.

Leerlingen kunnen gratis gebruik maken van een in bruikleen gegeven instrument.

Leden die in een van de orkesten spelen betalen €5,= huur per maand voor een in bruikleen gegeven instrument.

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 15,=

Niet spelend lid
Draagt u onze vereniging een warm hart toe en wilt u ons financieel steunen door middel van uw bijdrage, dan is er de mogelijkheid om tegen betaling van een geringe contributie niet spelend lid te worden. Vanaf € 10,= per jaar steunt u op deze manier onze vereniging al. Bovendien geeft een lidmaatschap met een bijdrage >€ 10,= u jaarlijks recht op een korting van € 5,= op de entreeprijs van een van onze concerten.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op of kom eens kijken en sfeer proeven tijdens onze wekelijkse repetitieavond.

Overige gegevens:
KvK nummer:                                40101163
Bankrekeningnummer IBAN:        NL05RABO0306056402